Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:

Genel Olarak Konkordato

27.01.2020

Yeni Düzenlemeler Işığında Konkordato

Konkordato, 28/02/2018 tarihli 7101 sayılı kanun ile revize edilerek, dava evvelki düzenleme olan iflas erteleme müessesesi yerine kullanılan ve ayrıca bu müessesenin kötüye kullanılmış olmasının önüne geçmek adına getirilmiş yeni bir düzenlemedir.

İflasın ertelenmesi müessesesi, birçok yargı içtihatlarına konu olmasının yanında doktrinde yapılan çalışmalar neticesinde de, ciddi eleştirilere tabi tutulan bir düzenlemeydi. Bu düzenlemenin tamamen kaldırılması veya revize edilmesi yönündeki yapılan çalışmalar, kanun koyucu nazarında karşılık buldu ve 28/02/2018 tarihli 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 15 Mart 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak, iflas ertelenmesi müessesesi kaldırılıp, konkordato müessesesine ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi. Bu sebeple iflasın Ertelenmesi müessesesi ilga edildiğinden, çalışmamız da yeni konkordato hükümleri üzerinde durulacaktır.

Kişilerin, ekonomik konjonktürdeki öngörülmez değişimler sebebiyle borçlarını ödeyemeyecek durumlara düşmeleri olasıdır. Bazı durumlarda ekonomik durumu zora giren borçlular, vadesi gelmiş borçlarının alacaklılar tarafından ödenmesi istenildiği takdirde, ekonomik geleceklerinin sona ermesi riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri gibi alacaklıların da alacaklarının tamamına kavuşma şansı kalmamaktadır.

Konkordato müessesesi, borçlunun ekonomik geleceklerinin sona erme risklerinin önüne geçmektedir. Borçlunun, alacaklılar ile anlaşma sağlayarak borçtan kurtulması mümkün hale getirilmektedir. Ayrıca bu müessese ile malvarlığın korunarak işletmenin yeniden rehabilite edilmesi imkânı da sağlandığından doktrinde “yeniden yapılandırma kurumu” olarak  da anılmaktadır.

Konkordato, niteliği gereği iflas müessesinden farklıdır. Zira konkordatoda amaçlanan, borçlunun işinin başında kalarak, mahkeme tarafından kendisine sağlanan imkânlardan faydalanıp borçlarından kurtulması ve iflasın önüne geçerek işletmesini yeniden yapılandırmasıdır. Ayrıca konkordato, kamu menfaatlerini de gözeten sosyo-politik araç olarak da nitelendirilmektedir. 

Borçlunun konkordato ile ekonomik geleceğini koruyabilmesi için iflasa tâbi olup olmamasının bir önemi de yoktur. İflasa tâbi olmayan borçlular da bu yola başvurup borçlarından kurtulabilme imkânına sahiptir. Uygulamada çoğu kez şirket tüzel kişiliklerinin yanında, şirket yetkilileri hakkında da konkordatoya başvurulduğu görülmektedir.

Konkordato kendi içinde farklı tasniflere tâbi tutulmuştur. Konkordato türlerini özetle şu şekilde sınıflara ayırabiliriz;

  - Mahkeme dışı konkordato (Özel Konkordato)

  - Mahkeme içi konkordato (Adli Konkordato)

  Adli konkordato da kendi içinde şu şekilde sınıflandırılmaktadır;

  - İflas dışı konkordato (Adi konkordato)

  - İflas içi Konkordato

  - Malvarlığının Terki suretiyle Konkordato

  ----

  Konkordato Başvurusu Hangi Hallerde ve Nasıl Yapılır?
  Diğer Haberler
  Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
  Tamam