Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:

Konkordato Mühleti İçinde Elektrik Kesintisi Yapılamayacağı

19.04.2024

T.C.
Ankara Batı
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ARA KARAR

ESAS NO    : **/**

BAŞKAN     : **
ÜYE           : **
ÜYE           : **
KATİP        : **

DAVACILAR: 1- **
                   2- **
                   3- **

VEKİLİ       : Av. HABİP AKTAŞ - e-tebligat

DAVALI      : HASIMSIZ

TALEP        : Konkordato kapsamında yer alan borç nedeniyle ticari faaliyetin devamına engel teşkil edecek elektrik kesintisinin yapılmaması hususunda tedbir karar verilmesi

TALEP TARİHİ : **/**/2022

ARA KARAR TARİHİ : **/**/2022

Davacılar vekilinin mahkememize sunmuş olduğu **/**/2022 havale tarihli dilekçesi, Konkordato Komiserler Kurulunun **/**/2022 tarihli görüşü ve tüm dosya kapsamı incelendi.


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:


Davacılar vekili dilekçesinde özetle; müvekkilleri hakkında görülen konkordato yargılaması kapsamında, **/**/2022 tarihli talep ile müvekkili şirketin konkordato mühleti öncesi döneme ait elektrik borcundan dolayı elektrik kesintisi ile karşılaşma ihtimalinin olduğu ve bu hususta İİK. 287/son madde hükmü uyarınca müvekkilin ticari faaliyetinin aksamaması için tedbir kararı verilmesi talep edildiğini, söz konusu talebe istinaden komiserlerden alınan raporda, elektrik kesintisi işlemlerinin uygulanmasının firmanın ticaretini olumsuz yönde etkileyeceği bildirilmiş olup, 27/09/2022 tarihli ara kararda "...bu yönde verilmiş bir ihbarnamenin dosyaya sunulmadığı, dolayısıyla şuan için mevcut konkordato projesini tehlikeye atacak durum olmadığı dikkate alındığından" talebimizin reddine karar verildiğini, her ne kadar ihbarnamenin bulunmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verilmiş ise de müvekkil şirkete elektrik dağıtım şirketi tarafından, elektriğin kesilmesi yönünde ihbarname gönderildiğini ve bu hususun komiser incelemesinde atlanıldığını, talep dilekçesi ekinde elektrik dağıtım şirketi (***) tarafından müvekkili şirkete gönderilen kesinti ihbarnamesini sunduklarını, 27/09/2022 tarihli ara kararda bahsedilen ihbarname koşulunun sağlandığını, müvekkili şirket işletmesinde yaşanacak olan elektrik kesintisi sebebiyle müvekkili şirketin ticari faaliyetine devam edemeyeceğini belirterek, elektrik kesintisi yönünde ihbarname bulunması sebebiyle, müvekkili şirket hakkında elektrik kesinti işlemlerinin yapılmaması hususunda tedbir kararı verilmesi ve ilgili Elektrik Dağıtım Firmasına kararın bildirilmesini talep etmiştir.


Talebe ilişkin olarak konkordato komiserler heyetinin mahkememize sunmuş olduğu görüş yazısında özetle; önceki dilekçe ekinde mevcut olmayıp, bu dilekçe ekinde sunulan belgelerden konkordato talep eden şirketlerden ***'nin 16.09.2022 tarihi itibarıyla ödenmemiş 44.041,00TL borcunun bulunduğu, ayrıca yine *** tarafından şirkete iletilen mesajda borcun ödenmediği takdirde elektrik kesintisi işleminin uygulanacağının belirtildiği, borçlu şirket unlu mamuller üretim işinde faaliyet göstermekte olup, elektriğin kesilmesinin şirketin mamul ve yarı mamul ürünlerinin zarar görmesine neden olacağı, bunun da konkordato faaliyetini olumsuz etkileyeceği belirtilmiştir.


Buna göre konkordato talep eden şirketin talep dilekçesindeki belirtildiği gibi elektriğin kesilmesi halinde üretim yapamamasının konkordato faaliyetini olumsuz etkileyeceği anlaşıldığından talebin kabulüne karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

KARAR :

1-Davacı ***'nin tedbir talebinin KABULÜNE, Konkordato kapsamında yer alan borç nedeniyle ticari faaliyetin devamına engel teşkil edecek elektrik kesintisinin yapılmaması hususunda tedbir karar verilmesine,

2-Kararın davacılar vekiline, konkordato komiserler kuruluna ve ilgili Elektrik Dağıtım Firmasına gönderilmesine,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde kesin olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. **/**/2022


Başkan ***          Üye ***           Üye ***       Katip ***
e-imzalı              e-imzalı            e-imzalı        e-imzalı

Diğer Haberler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam