Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler

27.03.2020

Konkordato Başvurusu Yapılırken Mahkemeye Sunulması Gereken Belgeler

Konkordatoya başvuracak borçlunun, mahkemeden geçici mühlet kararı alabilmesi için birtakım belgeleri başvurusuyla birlikte mahkemeye vermesi gerekmektedir. Bu belgeler aşağıda madde madde sıralanmış ve altlarında da daha iyi anlaşılması için açıklamaları yapılmıştır.

1) Konkordato Ön Projesi

Borçlu ön projesinde ilk olarak mali durumunu nasıl iyileştireceğini ve hangi tedbirleri alacağını, borçlarını hangi planda ve hangi koşullarda ödeyeceğini mahkemeye sunacaktır.
Ön projede şu hususları açıkça belirtecektir

- Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını
- Ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını
- Borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını belirtecektir.

Borçlu ön projeyi kendisi hazırlayabileceği gibi bir uzmana da hazırlatabilir. Sonrasında ise hazırlanan ön proje mahkemenin onayına sunacaktır.

2) Borçlunun Malvarlığını Ve Mali Durumunu Gösterir Belgeler

Borçlu mali durumuna ilişkin olan aşağıdaki belgeleri konkordato talebiyle birlikte mahkemeye sunmalıdır. Burada borçlunun tacir olup olmadığına göre bir ayrım yapılmaktadır. Tacir borçlu malvarlığını ve mali durumunu gösterir belgelerin yanında ayrıca tutmakla yükümlü olduğu defterleri de mahkemeye sunmalıdır.

- Gelir tablosu

- Nakit akım tablosu

- Son bilanço

- Hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar

- Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri

- Borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler

- Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler

- Tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler

3) Alacaklı Ve Alacak Listesi

Borçlu buradaki listede hâlihazırdaki alacaklılarının kimler olduğunu, hangi alacaklıya ne kadar borcu olduğunu ve alacaklıları arasında imtiyazlı alacak olup olmadığını yazacaktır. Borçlu alacaklılara hangi sırada ödeme yapılacağını da yazmalıdır.

4) Karşılaştırma Tablosu

Burada düzenlenecek tabloda konkordatonun tasdiki sonucunda alacaklıların eline geçecek miktar ile borçlunun iflasına karar verilmesi halinde alacaklılara düşeceği tahmin edilen miktar arasındaki farktır. Olası bir iflas durumunda alacaklılara kalacak miktarların tam olarak belirlenmesi mümkün olmadığı için karşılaştırmanın bu bölümündeki değerler tahmini olarak yazılacaktır. Hazırlanan tablonun amacı konkordato sonucunda alacaklıların zarara uğramayacağının ortaya konulmasıdır.

5) Makul Güvence Veren Denetim Raporu

Bu başlık altında mahkemeye sunulması gereken belgeler, bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan ve ön projede belirtilen hususların gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu ve bu rapora dayanak olan belgelerdir. Raporu hazırlayacak olan bağımsız denetim kuruluşunun Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilmesi ve ilgili raporu Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılacak denetim kapsamında hazırlaması gerekmektedir.
Ayrıca belirtmek gerekir ki yeni düzenlemeler ile birlikte KOBİ’ler de dahil bütün borçlular bu maddede belirtilen denetim raporunu mahkemeye sunmak zorundadır.

6) Diğer Belgeler

Son olarak borçlu, konkordato sürecinde mahkeme veya komiser tarafından istenebilecek diğer belge ve kayıtları da ibraz etmek zorundadır.

Diğer Haberler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam