Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:

Konkordatonun Kefalet Sözleşmesine Etkileri

07.09.2023

İstanbul Hukuk Mecmuası, 78 (3), 1239-1277

Levent Börü / Şafak Parlak Börü

Konkordato, borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan bir borçlunun borçlarını proje ile belirli bir vade veya indirim yoluyla yeniden yapılandırabileceği bir hukuki imkândır. Konkordato geçici mühleti sonunda konkordatonun başarıya ulaşma ihtimalinin olması durumunda borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir. Konkordatonun borçlu ve alacaklıları üzerinde takip hukuku ve maddi hukuk ile ilgili önemli sonuçları bulunmaktadır. Ayrıca asıl borç için kefalet sözleşmesi yapılması durumunda konkordatonun kefalete etkileri ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durumda konkordatonun ilgi alanına alacaklıların ve borçlunun dışında, alacaklıya karşı borçtan birlikte sorumlu olan kefil de dahil olmaktadır.

Türk Borçlar Kanunu’nda hükme bağlanan kefalete, borçlunun konkordato sürecine girmesi ile birlikte İcra İflas Kanunu hükümlerinin de uygulanması gerekir. Zira, İİK’nun konkordato ile ilgili düzenlendiği bölümde kefalete ilişkin hükümler bulunduğu gibi, TBK’nun kefalete ilişkin düzenlendiği bölümde konkordatoya ilişkin hükümler bulunmaktadır. Her ne kadar kefalet bakımından İİK hükümlerinin TBK hükümlerine göre özel hükümler olduğu kabul edilse de konkordatonun kefalete olan etkileri bu hükümlerin birlikte uygulanmasını zorunlu kılar.

 • - Konkordatonun kefalet sözleşmesine etkisi,
 • - kefalet sözleşmesinin konkordatonun aşamlarında değerlendirilmesi, 
 • - Konkordatonun kefalet sözleşmesine borçlu bakımından etkisiz,
 • - Konkordatonun kefalet sözleşmesine kefil bakımından etkisi,
 • - Konkordato tasdikinin kefalet sözleşmesine etkisi,
 • - Alacaklının kefile karşı haklarının korunması,
 • - Alacaklının konkordatoyu reddi ve kabulü durumunda,
 • - Kefile müzakerelere katılma yetkisinin verilmesi,
 • - Alacağın kaydettirilmesi, 
 • - Kefilin konkordato hakkında bilgilendirilmesi,
 • - Konkordatonun feshinin kefalet sözleşmesine etkisi,

-----

Makaleyi Görüntüle

Diğer Haberler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam