Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:

Konkordato

 • 09/09/2023
  Konkordato Başvuru Masrafları

  Konkordato Gider Avansı Ne Zaman Yatırılır? | Gider Avansı Neleri Kapsar? | Ne Kadar Gider Avansı Yatırılmalıdır? | Gider Avansı Eksik Yatırıldığı Durumda Ne Yapılır? | Gider Avansından Başka Yatırılması Gereken Harç Var mıdır

  Devamı...
 • 07/09/2023
  Konkordatonun Kefalet Sözleşmesine Etkileri

  Konkordatonun kefalet sözleşmesine etkisi, kefalet sözleşmesinin konkordatonun aşamlarında değerlendirilmesi, Konkordatonun kefalet sözleşmesine borçlu bakımından etkisiz, Konkordatonun kefalet sözleşmesine kefil bakımından etkisi, Kon

  Devamı...
 • 19/07/2024
  Konkordato Mühleti İçinde Karar Verilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

  Konkordato hakkında verilecek kararın, her halükarda konkordato mühleti içinde verilmesi gerektiği, İİK. 304/2 madde fıkrası uyarınca zımnen sürenin uzatılması halinde karar duruşmasının uzatılan süre içinde yapılabileceği...

  Devamı...
 • 19/07/2024
  Konkordato Mühleti İçinde Elektrik Kesintisi Yapılamayacağı

  Konkordato Mühleti İçinde Abonelik Borcundan Dolayı Elektrik Kesintisi Yapılamayacağı Hakkında Verilen Tedbir Kararı

  Devamı...
 • 19/07/2024
  Konkordato Tasdik Duruşmasının Kesin Mühletin Tamamlanmasından Sonraki Bir Tarihe Bırakılması - Yargıtay Kararı

  Konkordato Tasdik Duruşmasının Kesin Mühletten Sonraki Bir Tarihe Bırakılması - İİK. 304/2 Zımmen Uygulandığının Kabulü Gerekeceği - Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Kararı

  Devamı...
 • 19/07/2024
  Konkordato Çekişmeli Alacak Davası Zorunlu Arabuluculuk Şartı

  Konkordato Çekişmeli Alacak Davası Zorunlu Arabuluculuk Dava Şartı, İstinaf Mahkemesi Kararı

  Devamı...
 • 19/07/2024
  Konkordato Kanun Yolu Nedenleri – İstinaf Kararı

  Konkordato Kararına Karşı Kanun Yoluna Başvurma Hakkı, Çekişmeli Alacak, Borca batıklık, Kısa Vadeli Borçların Ödeme Gücünün Tespiti, Konkordato İstinaf Sebepleri

  Devamı...
 • 19/07/2024
  İcra ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7327 Sayılı Kanun
  Devamı...
 • 19/07/2024
  Konkordato Takas Mahsup Yasağı Ve Teminat Senetlerinin Durumu

  Konkordato Takas Mahsup Yasağı, Konkordatoda Teminat Olarak Verilen Çeklerin (Senetlerin) Durumu, İtibar ve İtimada Müstenit (Teminat İçin Temlik), Emsal Mahkeme Kararları

  Devamı...
 • 19/07/2024
  Konkordato Mühletinde İşçilik Alacağının Durumu

  İşçilik Alacaklarının Durumu, Takip Yasağına Tabi Olmama, Konkordato Tasdik Şartları Bakımından, Süre Sınırı Bakımından İşçilik Alacakları, İşçinin Ücret Garanti Fonundan Yararlanması

  Devamı...